Vakuutusten kilpailutus ja hallinnointi

Kilpailutamme vakuutukset puolestasi joko vakuutuslajeittain tai yhtenä kokonaisuutena. Saat markkinoiden edullisimmat vakuutukset ja kattavan vakuutusturvan aikaa tuhlaamatta ja ilman riskiä. Mikäli vakuutusten kilpailutus ei tuota hyötyä, emme myöskään lähetä laskua!

Tarjoamme myös asiantuntevaa ja tehokasta apua vakuutusten hallinnointiin ja vahinkotilanteisiin, jolloin varmistat, että kaikki vakuutusasiasi ovat aina kunnossa. Vakuutuspalveluidemme avulla saavutat yrityksellesi maksimaalisen hyödyn optimaalisin kustannuksin!

Palvelupaketit yrityksille

Kilpa+

Vakuutusten kilpailutuspalvelu

Vakuutusten kilpailutus on vakuutusten ostoprosessi, jonka toteutamme kokonaan asiakkaan puolesta. Kilpailutuksessa hankimme asiakkaalle turva- ja maksutasoltaan parhaat vakuutusratkaisut vallitseva vakuutusmarkkinatilanne huomioiden. Kilpailutuksen tuloksena asiakas saa kirjallisen yhteenvedon kilpailutuksen tuloksista, vertailun saaduista tarjouksista vakuutuslajeittain sekä perustellut suositukset valittavista vakuutusratkaisuista.

Vakuutuslajit

Vakuutusverkon kautta voit kilpailuttaa vakuutuksesi yksittäin vakuutuslajeittain tai yhtenä kokonaisuutena. Vakuutuslajit: Lakisääteiset vakuutukset, vahinkovakuutukset, TyEL-vakuutukset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset.

Kuinka paljon kilpailutus vie aikaani?

Asiakkaan aikaa kilpailutusprosessissa ei mene, sillä me hoidamme kaiken asiakkaan puolesta avaimet käteen –periaatteella ja saatamme koko prosessin asiakkaan puolesta loppuun asti. Voit siis keskittyä koko kilpailutuksen ajan liiketoiminnan ydinosaamiseesi.

Kuinka paljon vakuutusmeklarin käyttö maksaa?

Vakuutusverkon kilpailutuspalvelut eivät maksa sinulle mitään ylimääräistä. Toimintamme perustuu siihen, että asiakas hyötyy. Jos asiakas ei hyödy, emme myöskään me ole tehneet työtämme kunnolla emmekä näin ollen laskuta asiakasta. Jatkuvissa hoitosopimuksissa (Huoleton+) palkkio perustuu asiakasyrityksen kokoon ja toiminnan laajuuteen. Palkkio ilmoitetaan sinulle selkeästi toimeksiantosopimuksessa.

Huoleton+

Vakuutusten hallinnointipalvelu

Huoleton+ -vakuutuspalvelu on asiantuntija-resursseihin perustuva palvelumalli, jossa toimimme asiakkaan vakuutusasioiden ensi-sijaisena kontaktina.

Ylläpidämme ja kehitämme ajantasaista vakuutusturvaa, jolloin yritykselle jää enemmän resursseja ydinliiketoiminnan hoitamiseen.

Huoleton+ vakuutuspalvelu sopii etenkin yritykselle, joka:

  • haluaa varmistaa vakuutusturvan maksimaalisen hyödyntämisen
  • haluaa käyttää parhaita vakuutusalan asiaintuntijoita
  • haluaa tehokkaasti hoidetun vakuutusturvan

Näin Vakuutusverkko hoitaa vakuutuksiasi:

  • Tarkistamme vakuutuspostin ennen sen toimittamista sinulle ja korjaamme virheet.
  • Seuraamme vakuutusalan hinta- ja ehtomuutoksia.
  • Neuvomme sinua vakuutusasioissa.
  • Teemme vuositarkastukset yhdessä kanssasi.
  • Hoidamme tarvittavat vakuutusmuutokset.
  • Järjestämme henkilökunnallesi vakuutuskoulutusta.
  • Valvomme vahinkotilanteessa etujasi ja tarkistamme korvauspäätösten oikeellisuuden.

Huoleton+ sisältää Kilpa+ -palvelun!

Kuinka paljon vakuutusmeklarin käyttö maksaa?

Jatkuvissa hoitosopimuksissa (Huoleton+) palkkio perustuu asiakasyrityksen kokoon ja toiminnan laajuuteen. Palkkio ilmoitetaan sinulle selkeästi toimeksiantosopimuksessa.

Apuri+

Vahinkopalvelu

Sujuva korvausprosessi on tärkeä osa vakuutusturvaa. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä testaamme vakuutusturvasi esimerkkien avulla: mikä on tyypillisin vahinko, joka yritystäsi saattaa kohdata? Entä pahin mahdollinen skenaario? Paljonko todellinen korvaussumma on ikävähennysten ja muiden rajoitusten jälkeen?

Jos vahinko kuitenkin sattuu, olemme apunasi asian selvittelyssä. Autamme ja neuvomme vahinkoselvityksessä, tarkistamme korvauspäätösten oikeellisuuden ja vaadimme oikaisua, mikäli korvaussumma on arviomme perusteella liian matala.

Onko vakuutusmeklarista hyötyä vahinkotilanteissa?

Vahingon sattuessa neuvomme vahinkoselvityksen teossa, tarkistamme korvauspäätösten oikeellisuuden ja vaadimme tarvittaessa oikaisua. Voit pyytää meitä edunvalvojaksesi vahinkoasioissa, vaikket olisi ennestään asiakkaamme.

Kuinka yhteistyö Vakuutusverkon meklarin kanssa toimii?

Toimeksianto voi olla joko kertaluontoinen kilpailutus (Kilpa+) tai jatkuva hoitosopimus (Huoleton+).

Kertaluontoisessa toimeksiannossa tutustumme yrityksesi nykyiseen vakuutusturvaan, pyydämme tarjoukset vakuutusyhtiöistä ja neuvottelemme niiden sisällöstä. Toimitamme sinulle yhteenvedon ja suosituksemme jatkotoimenpiteistä. Kun olet tehnyt päätöksen vakuutusyhtiöstäsi ja vakuutusten sisällöstä, varmistamme saavutettujen säästöjen toteutumisen.

Jatkuvaluontoisessa toimeksiannossa jäämme vakuutusten ottamisen jälkeen taustalle kumppaniksi valvomaan etujasi. Neuvomme sinua vakuutusasioissa, teemme vuositarkastukset yhdessä kanssasi ja huolehdimme, että vakuutusturvasi pysyy ajan tasalla liiketoiminnan kehittyessä.

Palvelut kotitalouksille

Kilpailutamme vahinkovakuutukset nopeasti ja luotettavasti

Vakuutusten kilpailuttaminen mielletään usein liian työlääksi, aikaavieväksi ja vaikeaksi prosessiksi. Kilpailutamme kotitaloutesi vahinkovakuutukset puolestasi nykyisellä turvatasolla. Säästät aikaa, vaivaa ja ennen kaikkea rahaa! Kotitalouksesi vakuutuksilla on suuri merkitys vahinkotilanteissa – käyttämällä palveluamme saat parhaan mahdollisen hinnoittelun lisäksi myös asiantuntijan suosituksen. Pavelu sopii erinomaisesti myös pienille, alle kymmenen hengen yrityksille.

Kilpailutamme kaikki kahdeksan vakuutusyhtiötä, jotka toimivat kokonaisvakuuttajina Suomessa. Vakuutustarjoukset vertaillaan mm. vakuutusturvien, vakuutusmäärien, omavastuiden sekä vakuutusmaksujen perusteella. Maksat palkkion ainoastaan toteutuvista säästöistä!

Kilpailutukseen kuuluvat vakuutuslajit:

Ajoneuvo – Koti – Eläin – Henkilö – Vene – Metsä

Ota yhteyttä

6 + 2 =

Kerro tilanteesi ja rakennamme yhdessä juuri sinun tarpeitasi vastaavan palvelupaketin - voit täyttää niin paljon tai vähän tietoja kuin haluat!

Asiakaspalvelu

Puh. 0400 672 347